ORA-01152: file 1 was not restored from a sufficiently old backup

ORA-01152: file 1 was not restored from a sufficiently old backup

Problem Analizi Kontrol dosyasında kaydedilen SCN ile veri dosyası arasındaki tutarsızlıktan kaynaklanır. Örneğin, geri yükleme yoluyla elde edilen kontrol dosyasının SCN’si, veri dosyasında kaydedilenden daha küçüktür. İki çözüm vardır:

1) Eski kontrol dosyasının SCN’sine dayanarak, veri dosyasını onunla tutarlı olacak şekilde geri yükleyin, bu veri tutarsızlığına yol açacaktır.

2) Veri dosyasının SCN’sine bağlı olarak, kontrol dosyasını onunla tutarlı olacak şekilde geri yükleyin. Bu sırada, bir ORA-01152 hatası rapor edilecektir. Ardından, kontrol dosyasının ve veri dosyasının SCN tutarlılığını tamamlamak için arşiv günlüğünü kullanırız. kurtarma veritabanı ve arşiv bulunamıyor. Geri yüklemek için redolog kullanılacak.

ORA-01152 hatası eski bir controfile kullanılıyor.

RMAN-03002: failure of alter db command at 14/12/2022 20:34:37

ORA-01152: file 1 was not restored from a sufficiently old backup

ORA-01110: data file 1: ‘/u01/app/oracle/oradata/orcl/system01.dbf’

SQL> recover database;

ORA-00283: recovery session canceled due to errors

ORA-01610: recovery using the BACKUP CONTROLFILE option must be done

SQL> recover database using backup controlfile;

ORA-00279: change 5634731 generated at 14/12/2013 20:38:36 needed for thread 1

ORA-00289: suggestion :

/u01/app/oracle/oradata/orcl/archive/1_315_796990179.dbf

ORA-00280: change 5634731 for thread 1 is in sequence #315

Specify log: {=suggested | filename | AUTO | CANCEL}

Auto

ORA-00308: cannot open archived log

‘/u01/app/oracle/oradata/orcl/archive/1_315_796990179.dbf’

ORA-27037: unable to obtain file status

Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory

Additional information: 3

ORA-00308: cannot open archived log

‘/u01/app/oracle/oradata/orcl/archive/1_315_796990179.dbf’

ORA-27037: unable to obtain file status

Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory

Additional information: 3

SQL> recover database using backup controlfile;

ORA-00279: change 5634731 generated at 14/12/2022 20:50:16 needed for thread 1

ORA-00289: suggestion :

/u01/app/oracle/oradata/orcl/archive/1_315_796990179.dbf

ORA-00280: change 5634731 for thread 1 is in sequence #315

Specify log: {=suggested | filename | AUTO | CANCEL}

/u01/app/oracle/oradata/orcl/redo01.log

Log applied.

Media recovery complete.

SQL>alter database open resetlogs;

Database altered.

Veritabanını Geri Yüklemek İçin Arşivleri Otomatik Olarak Kullanmak için RMAN’ı Kullanma

RMAN> recover database;

Starting recover at 14-DEC-22

Starting implicit crosscheck backup at 14-DEC-22

allocated channel: ORA_DISK_1

channel ORA_DISK_1: sid=540 devtype=DISK

Finished implicit crosscheck backup at 14-DEC-22

Starting implicit crosscheck copy at 14-DEC-22

using channel ORA_DISK_1

Crosschecked 2 objects

Finished implicit crosscheck copy at 14-DEC-22

searching for all files in the recovery area

cataloging files…

cataloging done

List of Cataloged Files

=======================

File Name: /u01/app/oracle/flash_recovery_area/ORCL/backupset/2022_12_14/o1_mf_ncnnf_TAG20130305T144504_8mc53kcr_.bkp

using channel ORA_DISK_1

starting media recovery

archive log thread 1 sequence 1 is already on disk as file /u01/app/oracle/oradata/orcl/redo01.log

archive log filename=/u01/app/oracle/oradata/orcl/redo01.log thread=1 sequence=1

media recovery complete, elapsed time: 00:00:01

Finished recover at 14-DEC-22

RMAN> alter database open resetlogs;

database opened

ORA-01152 file 1 was not restored from a sufficiently old backup hatası

RMAN> alter database open resetlogs;

RMAN-00571: ===========================================================

RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============

RMAN-00571: ===========================================================

RMAN-03002: failure of alter db command at 14/12/2022 21:10:41

ORA-01152: file 1 was not restored from a sufficiently old backup

ORA-01110: data file 1: ‘/u01/app/oracle/oradata/orcl/system01.dbf’

SQL> recover database using backup controlfile until cancel;

ORA-00279: change 5638424 generated at 14/12/2022 21:11:17 needed for thread 1

ORA-00289: suggestion :

/u01/app/oracle/oradata/orcl/archive/1_1_809275697.dbf

ORA-00280: change 5638424 for thread 1 is in sequence #1

Specify log: {=suggested | filename | AUTO | CANCEL}

ORA-01547: warning: RECOVER succeeded but OPEN RESETLOGS would get error below

ORA-01152: file 1 was not restored from a sufficiently old backup

ORA-01110: data file 1: ‘/u01/app/oracle/oradata/orcl/system01.dbf’

ORA-01112: media recovery not started

SQL> alter database open resetlogs;

alter database open resetlogs

ERROR at line 1:

ORA-01092: ORACLE instance terminated. Disconnection forced

SQL> startup force;

ORA-32004: obsolete and/or deprecated parameter(s) specified

ORACLE instance started.

Total System Global Area 1224736768 bytes

Fixed Size 2020384 bytes

Variable Size 352324576 bytes

Database Buffers 855638016 bytes

Redo Buffers 14753792 bytes

Database mounted.

Database opened.