Oracle Veritabanı Kurulum Dizini Değiştirme

Veri Tabanında Mount Point Değiştirme

Veri tabanı kullanıcısının .bash_profile icersinde kurulu olduğu dizindeki mount point değiştirilir

Veri tababına bağlanılarak spfile dan güncel bir pfile yaratılır

[oracle@oradb11 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Tue Mar 31 12:09:10 2020

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> create pfile from spfile;

File created.

Olusturulan pfile editlenip ilgii satırlardaki yeni mountpoint değiştirilir

*.audit_file_dest

*.control_files

*.db_recovery_file_dest

*.diagnostic_dest

*.log_archive_dest_1

Veri tabanına bağlanılarak editlemiş olduğumuz pfile dan bir spfile file yaratılır

SQL> create spfile from pfile;

File created.

Veri tabanı ardından mount modda açılır

SQL> startup mount;

ORACLE instance started.

Total System Global Area 1653518336 bytes

Fixed Size 2253784 bytes

Variable Size 1006636072 bytes

Database Buffers 637534208 bytes

Redo Buffers 7094272 bytes

Veri tabanı üzerinde mevcut olan butun datafile lar için aşağıdaki komut çalıştırılır

SQL> alter database rename file ‘/u01/app/oracle/oradata/orcl/system01.dbf’ to ‘/u02/app/oracle/oradata/orcl/system01.dbf’;

Database altered.

SQL> alter database rename file ‘/u01/app/oracle/oradata/orcl/redo03.log’ to ‘/u02/app/oracle/oradata/orcl/redo03.log’;

Database altered.

Bütün datafilelar loksasyon olarak rename edildikten sonra veri tabanı açılır

SQL> alter database open;

Database altered.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir