Mysql 8 Veri Tabanı Kurulumu

Mysql 8 Veri Tabanı Kurulumu

Bu yazımda Oracle Linux 8 üzerine Mysql 8 veri tabanı kurulumunu yazıcam

Öncelikle kurulacak mysql’in versiyonunu kontrol ediyorum.

[root@mysql8 ~]# yum info mysql-server

Last metadata expiration check: 0:00:23 ago on Thu 28 Jul 2022 02:20:24 PM +03.

Available Packages

Name : mysql-server

Version : 8.0.26

Release : 1.module+el8.4.0+20311+30d12931

Architecture : x86_64

Size : 25 M

Source : mysql-8.0.26-1.module+el8.4.0+20311+30d12931.src.rpm

Repository : ol8_appstream

Summary : The MySQL server and related files

URL : http://www.mysql.com

License : GPLv2 with exceptions and LGPLv2 and BSD

Description : MySQL is a multi-user, multi-threaded SQL database server. MySQL is a

: client/server implementation consisting of a server daemon (mysqld)

: and many different client programs and libraries. This package contains

: the MySQL server and some accompanying files and directories.

Root kullanıcısıyla kurulumu gerçekleştiriyorum

[root@mysql8 ~]# yum install mysql-server -y

Kurulum sonrasında mysql’in servislerini aktif edip control ediyorum

[root@mysql8 ~]# systemctl enable mysqld.service

Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mysqld.service.

systemctl start mysqld.service

systemctl status mysqld.service

● mysqld.service – MySQL 8.0 database server

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; enabled; vendor preset: disabled)

Active: active (running) since Thu 2022-07-28 14:24:00 +03; 22s ago

Process: 2596 ExecStartPost=/usr/libexec/mysql-check-upgrade (code=exited, status=0/SUCCESS)

Process: 2472 ExecStartPre=/usr/libexec/mysql-prepare-db-dir mysqld.service (code=exited, status=0/SUCCESS)

Process: 2448 ExecStartPre=/usr/libexec/mysql-check-socket (code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 2552 (mysqld)

Status: “Server is operational”

Tasks: 38 (limit: 37594)

Memory: 465.4M

CGroup: /system.slice/mysqld.service

└─2552 /usr/libexec/mysqld –basedir=/usr

Jul 28 14:23:53 mysql8.localdomain systemd[1]: Starting MySQL 8.0 database server…

Jul 28 14:23:53 mysql8.localdomain mysql-prepare-db-dir[2472]: Initializing MySQL database

Jul 28 14:24:00 mysql8.localdomain systemd[1]: Started MySQL 8.0 database server.

Mysql_secure_installation komutuyla veri tabanına, ssh üzerinden bağlanmak için şifre belirliyorum. Root ile uzaktan bağlantı ayarını kapatıp, anonym kullanıcıları kaldırıyorum ve test veri tabanını oluşturmuyorum

Text

Description automatically generated

Ayarların aktif olması için mysql servisini restart ediyorum

[root@mysql8 ~]# systemctl restart mysqld

SSh üzerinden veri tabanına root kullanıcımla ve oluşturdugum sifreyle login oluyorum

[root@mysql8 ~]# mysql -u root -p

SHOW VARIABLES LIKE “%version%”; komutuyla kurulan mysql veri tabanının bilgileri gelmekte