Oracle Database ORA-01111 ORA-01110 ORA-01157 Hatalarının Çözümü

Oracle Database ORA-01111 ORA-01110 ORA-01157 Hataları Çözümü

Primary Veri tabanında yeni bir datafile ekledik ve Dataguard ortamında bu datafile yanlış yerde oluştu. Doğru yerde oluşması için standby veri tabanında aşağıdaki adımlar uygulanılarak yapılabilinir. Hata kodları alert.log içerisinde yazmaktadır.

Secondary Database

ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;

ALTER SYSTEM SET STANDBY_FILE_MANAGEMENT=MANUAL;

ALTER DATABASE RENAME FILE ‘/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/dbs/UNNAMED00336’ to ‘/u01/app/oracle/oracledata/sysaux02.dbf’; (Opsiyonel)

Alter database create datafile ‘/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/dbs/UNNAMED00336’ as ‘/u01/app/oracle/oracledata/sysaux02.dbf’;

ALTER SYSTEM SET STANDBY_FILE_MANAGEMENT=AUTO;

ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT;