Oracle Grid & Database 12c Kurulumu

Oracle Grid & Database 12c Kurulumu

Os: Oracle Linux 7.6

ASM için: 3 adet 10gb disk ekledim. İlerleyen sayfalarda bu diskleri asm için muhurleyip kapatıcam

Database Kurulum Yeri: /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1

Grid Kurulum Yeri: /u02/app/grid/product/12.2.0/gihome_1

Hostname: oragrid

Os seviyesinde selinux permissive modda ve firewall kapalı

Oracle kullanıcısı: oracle

Oracle Kullanıcı Grubu: oinstall

Kurulum dosyaları: linuxx64_12201_database.zip (database), linuxx64_12201_grid_home.zip (grid)

Oncelikle işletim sistemindeki kernel parametrelerini ve veri tabanı ihtiyacı için eksik paketleri kuruyoruz. Bunun için işletim sisteminde yum install oracle-database-server-12cR2-preinstall -y komutunu calısıtırp gerekli işlemleri yaptırtıyoruz

Oracle kullanıcısındaki /home/oracle/ dizini altında .bash_profile ayarları (database için)

# Oracle Settings

TMP=/tmp; export TMP

TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=oragrid.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME

ORACLE_UNQNAME=orcl; export ORACLE_UNQNAME

ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE

ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.2.0/dbhome_1; export ORACLE_HOME

ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID

PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH

PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH

CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

Grid için yeni bir .bash_profile_ASM isminde yaratıp kaydedip kapatıyorum

#ASM Settings

TMP=/tmp; export TMP

TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=oragrid.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME

ORACLE_BASE=/u02/app/oracle/grid; export ORACLE_BASE

ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.2.0/gihome_1; export ORACLE_HOME

ORACLE_SID=+ASM; export ORACLE_SID

PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH

PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH

CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

echo “ASM PROFILE LOADED”

Oracle kullanıcısına sahiplik hakkı veriyorum

chown -R oracle:oinstall /u01

chown -R oracle:oinstall /u02

Sıra geldi 3 adet diski asm için kullandırmaya

İşletim sistemi tarafında fdisk -l komutuyla server üzerindeki disklerime bakıyorum

Goruldugu gibi 3 adet 10gb lık disklerim eklenmiş fakat formatlanmamıs durumda

fdisk /dev/sdb ile partition yaratıyorum

Diğer kalan iki diskim için aynı işlemleri yapıyorum. Resimdeki kırmızı alanlar kullanılacaktır. Default 1 olarak seçilmiş o yüzden enter ile bos geçilmiştir

Ayrıntılı resimde;

Disklerimin son durumu

Evet simdi Linux üzerine asm nin kutuphanelerini ve driverlarını kurmaya geldi

Linux üzerinde yum install oracleasm-support oracleasmlib oracleasm-`uname -r` komutuyla Linux üzerine ilgili paketleri yuklettiriyorum. BU asamadan sonra diskleri asm için kullanım aşamasına geldi

Asm ile ilgili oracle kullanıcımı, bağlı olduğu gurubu, açılışta asm disklerin sistem ile açılması gerektiğini seçip ilk aşamayı bitiriyorum

/usr/sbin/oracleasm init komutunu çalıştırıyorum. Bu aşamada Linux üzerinde /dev/oracleasm altında disklerim olucak bu kısım önemli. Mount path kısmını bilmemiz gerekmekte. Yoksa grid kurulumunda diskler gelmemekte.

/usr/sbin/oracleasm createdisk ASMDISK1 /dev/sdb1

/usr/sbin/oracleasm createdisk ASMDISK2 /dev/sdc1

/usr/sbin/oracleasm createdisk ASMDISK3 /dev/sdd1

Komutlarıyla asmdisklerimi create ediyorum.

Disklerimi scan edip kontrol ediyorum

/usr/sbin/oracleasm scandisks

/usr/sbin/oracleasm listdisks

Burasıyla ilgili son asama ASMDISK lerimi oracle kullanıcıma yetki vermeye geldi

chown -R oracle:oinstall /dev/sdb1

chown -R oracle:oinstall /dev/sdc1

chown -R oracle:oinstall /dev/sdd1

Grid Kurulumu

gridsetup.sh’ı calıstırıyorum

Tek node (standaolne) kurulum seçeneğiyle devam ediyorum.

Bu kısım önemli. ASM diklerin gözükmesi için Linux de bulunduğu path kısmını yazmam gerekmekte. Oracle tarafında disk grup adını DATA olarak verdim. Redundancy seçeneği normal seçtim.

Flex oracle 12c ile gelen bir ozellik. High seçeneği Oracle tarafından datanın iki kez yedekleneceğini, Normal seçenek 1 kere yedekleneceğini, External ise hic yedeklenmeyeceğini belirtir. Kısaca storage’in yaptığı bu isşlemi asm kendi yapmış oluyor.

Disklerimiz gorundu hepsini seçip devam ediyorum

Sys şifresini ve grupları belirliyorum

Grid yazılımın kurulacağı dizin

Install seçeneğini seçip kurulumu başlatıyorum

Kurulum aşamasında root kullanıcısıyla login olup aşağıdaki iki komutu çalıştırıyorum.

Grid kurulumu tamamlandı simdi sıra veri tabanı kurulumuna geldi

Oracle 12c Veri Tabanı Kurulumu

Veri tabanı kurulum dosyası içerisindeki runinstaller’ı çalıştırıyorum

İlk etapta sadece software seçeneğiyle kurulum yapacağım.

Single instance kuracağımdan bu seçenekle devam ediyorum

Database’in kurulum yeri ve gruplarını seçip ilerliyorum

Install seçeneğiyle yazılımı kuruyorum

Yine root kullanıcısıyla login olup aşağıdaki scripti çalıştırıyorum

İkinci Adım

Veri Tabanı datafile’ ların yaratılması

Terminal ile oracle kullanıcısıyla login olup, dbca ile oracle database adımlarını oluşturmaya başlıyorum

Yeni veri tabanı yaratıyorum

Veri tabanın nasıl hizmet vereceği adımı seçiyorum. Bigdata seklinde kullanmak istersek data warehouse seçeneğini seçmemiz gerekmekte. Dedicated yada shared mantıgıyıla calısacagı seçeneğini seciyorum

Global ve sid adını yazıyorum.

Bu kısım önemli Mevcut yapıımda asm disklerimi +data olarak oracle gormustu. Veri tabanım ve datafielları asm üzerinde çalışacak. Listener kısmında hem orcl hemde + adm instanceları olacak.

Listener servisini asm nin olduğu dizinde çalıştırıyorum. Faklı bir porttan çalıştırabilirsiniz

Veri tabanın karakter set ayarlarını seçiyorum

Ortamda Oracle Enterprise Manager Cloud Control yoksa veri tabanıyla birlikte gelen em’nın çalışacağı portu seçip devam ediyorum.

Sys kullanıcısının şifrelerini belirliyorum

Aşağıdaki ekran da şuana kadar yaptığımız ayarları save as template seçeneğiyle kaydedebiliriz. Yada yeni database yaratma için script oluşturabiliriz. Herhangi birini seçmeden devam ediyorum

Kurulum aşaması bittikten sonra aşağıdaki resimde iki listener gorunuyor

Veri tabanı kapatıl açılması adımlarında

Oncelikle asm servisi açılır

Sqlplus /nolog

Connect sys as asm ile bağlanılır ve startup komutuyla asm instance başlatılır. Listener servisi de başlatılması gereklidir. Bu adımlar olmazsa veri tabanı başlamaz. Artık oracle veri tabanı asm üzerinde çalışacak sekilde hizmet vermeye başladı. Burda storage deki disk buyume, disk ekleme, disk gensiletme işlemlerini asm servisi üzerinden yapıyoruz. Storage bağımlılığını ortadan kaldırmış olduk. RAC sistemlerinde de bu sekilde çalışmaktadır.